002
เผย5แบบชุดผ้าไทยประหยัดพลังงาน นายสนธยา คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่ประชุมคณะรัฐ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์เป็นองค์กรชั้นนำ ในการบริการด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล